Καλώς ήλθατε στην Online υποβολή αιτήσεων για απόσπαση - προσωρινή τοποθέτηση (ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου)

Οδηγίες Υποβολής Στοιχείων (Βήμα 1):

Υπέβαλα αίτηση βελτίωσης θέσης:
Το επιλέγετε εάν είχατε υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-21) προκειμένου να προσμετρηθούν άμεσα μονάδες εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης που τυχόν διαθέτετε.
Δήμος:
Στο πεδίο αυτό αναγράφετε τον Δήμο στον οποίο ανήκει η οικογενειακή σας μερίδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης, εφόσον απαιτείται.
Εντοπιότητα:
Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται εάν έχετε εντοπιότητα σε κάποιον από τους Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τουλάχιστον για μία διετία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απόσπασης, και αν προτίθεσθε να δηλώσετε σχολεία του ίδιου δήμου για τα οποία θα λάβετε επιπλέον μοριοδότηση.
Συνυπηρέτηση:
Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται εάν υπάρχει συνυπηρέτηση με τον / την σύζυγό σας σε κάποιον από τους Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου - τουλάχιστον κατά το τελευταίο ένα έτος μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απόσπασης, στο οποίο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Για την προσμέτρηση μονάδων συνυπηρέτησης θα πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία τα απαραίτητα έγγραφα. (βλ. σχετική ανακοίνωση).
Ειδική κατηγορία (κατά προτεραιότητα):
Για την ένταξη σε ειδική κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία τα απαραίτητα έγγραφα (εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (Εγκύκλιος αποσπάσεων).
Επιθυμώ απόσπαση από Γενική σε Ειδική Αγωγή:
Επιλέγετε αυτό το πεδίο αν έχετε οργανική θέση σε σχολική μονάδα γενικής αγωγής και επιθυμείτε να αποσπασθείτε σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής ή σε τμήμα ένταξης. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνετε και το αντίστοιχο προσόν (ή προσόντα) που διαθέτετε, σύμφωνα με το άρθρα 20, 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ199/τ.Α). Στο πεδίο "άλλο προσόν" αναφέρετε τυχόν επιπρόσθετα προσόντα που διαθέτετε (λ.χ. εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα κωφών και γραφή Braille των τυφλών, ή οτιδήποτε άλλο σχετικό προσόν). Για τον υπολογισμό κάποιου προσόντος ως λόγο απόσπασης στην ειδική αγωγή απαιτείται να προσκομίσετε στην υπηρεσία τον αντίστοιχο νομίμως επικυρωμένο τίτλο σπουδών.
Σοβαροί λόγοι υγείας:
Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των αντίστοιχων περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (Εγκύκλιος αποσπάσεων)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι...:
το πεδίο αυτό συμπληρώνεται θετικά από κάθε εκπαιδευτικό προκειμένου να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης.
Αν εντοπίσετε κάποια ασυμφωνία στα στοιχεία σας (χρόνος συν.υπηρεσίας/οργανική θέση κλπ.), παρακαλούμε δηλώστε το στο πεδίο "Σχόλια - Παρατηρήσεις" με την ένδειξη 'Λάθος', π.χ. 'Λάθος Συνολική Υπηρεσία' κλπ.

Για να προχωρήσετε στο Βήμα 2 (καταχώρηση επιλογών), πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.


Σχεδίαση - Ανάπτυξη: Ε.Ζαχαριουδάκης, ΠΕ20
Επιμέλεια: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Online υποβολή αιτήσεων για απόσπαση - προσωρινή τοποθέτηση (ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου)

Φόρμα υποβολής στοιχείων
Ονοματεπώνυμο Εκπ/κού:
Πατρώνυμο:
Κλάδος:
A.M.:
Οργανική θέση:
Συνολική υπηρεσία: (Έως 31/08/2020) Έτη, Μήνες, Ημέρες
Έχω οργανική στην ειδική αγωγή (σε Ειδικό σχολείο ή τμήμα ένταξης)
Υπέβαλα αίτηση βελτίωσης θέσης / οριστικής τοποθέτησης το 2020
Οικογενειακή Κατάσταση
ΓάμοςΠαιδιάΔήμος
Εντοπιότητα
Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που έχω εντοπιότητα
Συνυπηρέτηση
Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που έχω συνυπηρέτηση
Ειδική Κατηγορία (κατά προτεραιότητα)
Επιθυμώ να υπαχθώ σε ειδική κατηγορία αποσπάσεων
Επιθυμώ απόσπαση
Απο τη Γενική στην Ειδική Αγωγή
α) Διδακτορικό Ειδ.Αγωγής
β) Μεταπτυχιακό Ειδ.Αγωγής
γ) Διδασκαλείο Ειδ.Αγωγής
δ) Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων με αντικείμενο στην ειδική αγωγή
ε) Προϋπηρεσία στην Ειδ.Αγωγή: Έτη, Μήνες, Ημέρες
στ) Άλλο προσόν (π.χ. Braille, νοηματική):
Αν επιθυμείτε απόσπαση ΚΑΙ σε σχολεία της Γενικής εκπ/σης, συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε την στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου
Σοβαροί λόγοι υγείας
Ποσοστό αναπηρίας του ιδίου, παιδιών ή συζύγου
Ποσοστό αναπηρίας Γονέων
Ποσοστό αναπηρίας Αδελφών
Θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση
Σχόλια - Παρατηρήσεις
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω οριστεί στέλεχος εκπαίδευσης (λ.χ. προϊστάμενος/μένη ολιγοθέσιας σχολικής μονάδας, διευθυντής/ντρια σχολ. μονάδας) και ότι δεν υπηρετώ σε θέση με θητεία που λήγει μετά τις 31-08-2020.
Αποθηκεύστε για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην υποβολή προτιμήσεων.