Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου
MK Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Δ' Πληροφορικής