ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου
Αποσπάσματα Διαπιστωτικής Πράξης
κατάταξης εκπ/κών σε βαθμούς

την 01/01/2016, σύμφωνα με το Ν. 1566/1985

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης