ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου
Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2016

για μόνιμους και αναπληρωτές κρατικού προυπολογισμού,
καθώς και αναπληρωτές ΕΣΠΑ.

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης