Τελευταία μισθοδοσία:

Μόνιμοι: Ιούνιος 2023

Αναπληρωτές: -

 

Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.

 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.),
απ' όπου μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τις μηνιαίες αποδοχές σας, εισάγοντας τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Ηλ/κή διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"