Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου
Στοιχεία μισθοδοσίας νεοδιόριστων εκπ/κων

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχετε υποβάλει,
να αποστείλετε e-mail στο misthodosia@dipe.ira.sch.gr με συνοπτικό τρόπο σύμφωνα με το υπόδειγμα μέχρι την Πέμπτη 16-9-2021

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης