Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου

Ενημέρωση μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Είσοδος στο σύστημα


Τελευταία Μισθοδοσία: 04/2023

Βοήθεια

Εισάγετε ΜΟΝΟ το ΕΠΩΝΥΜΟ σας (με ελληνικούς χαρακτήρες) και το Α.Φ.Μ. σας.


Η Μηχανογράφηση Π.Ε. Ηρακλείου παρέχει συμπληρωματικά τη δυνατότητα προστασίας του ΑΦΜ με κωδικό, δηλ. την είσοδο στο σύστημα μισθοδοσίας με ΑΦΜ & κωδικό (αντί του επωνύμου).
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2810529301